CashMeВыдаем кредиты онлайн до 10 000 грн. на любые цели. Высокий процент одобрений, прозрачные и выгодные условия. Одобрение и перевод суммы на карту за 15 минут!ТОВ «НІКО КАПІТАЛ»ул. Кожумяцкая, 12А04050КиевUA+38 (044) 200 21 17Кредит онлайн на карту до 10 000 грн. от CashMeCashMeFBTwitterInstagram

О компании

Згода на обробку персональних даних

Открыть в новом окне

Я, (надалі − «Клієнт»), справжнім надаю ТОВ «Фінансова компанія «НІКО КАПІТАЛ» (далі − «Товариство»), свою згоду/дозвіл на:

 • Обробку Товариством Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі - "Персональні дані") Клієнта з метою:
  • Здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Товариством та/або третіми особами (будь-які особи з якими Товариство перебуває в договірних відносинах (надалі – «Треті особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Клієнтом за допомогою засобів зв’язку, та/або надання послуг Товариством та Третіми особами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Товариством та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними;
  • Надання Третіми особами послуг Товариству для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Товариством із Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;
  • Захисту Товариством своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, юридичним, колекторським та факторинговим компаніям).
 • Підписанням цієї Згоди Клієнт підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Товариством персональних даних Позичальника, про включення Персональних даних до бази персональних даних Товариства, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є Товариство та/чи реті особи. У випадку укладання між Товариством і Клієнтом Договору про надання кредиту (далі - Договір), Клієнт надає Товариству згоду передавати третім особам будь-яку інформацію щодо персональних та інших даних Клієнта, а також використовувати її в цілях комерційних пропозицій. При порушенні Клієнтом умов Договору чи повідомлені неправдивих відомостей, Товариство має право на свій розсуд розпоряджатися вищезазначеною інформацією. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Клієнта щодо порушення Товариством положень про нерозголошення інформації щодо Клієнта, в тому числі такої, що становить банківську та/або комерційну таємницю, які існують у чинному законодавстві України, як впродовж дії Договору, так і в будь-який момент після закінчення строку дії Договору. Клієнт надає Товариству свою згоду на надання інформації про Клієнта до Бюро кредитних історій, а також згоду на запит Товариством інформації про Клієнта (кредитного звіту) в будь-якому Бюро кредитних історій. Зазначена згода діє протягом всього строку дії кредитного Договору.

Підписанням (прийняттям) цього документу Клієнт заявляє, гарантує та підтверджує, що:

 • Клієнт діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), на укладання та виконання кредитного Договору. У випадку визнання кредитного Договору чи будь-якої його частини у судовому порядку недійсним (неукладеним) з причин відсутності згоди другого з подружжя або особи, з якою проживає Клієнт однією сім’єю (фактичні сімейні відносини), останній зобов‘язаний компенсувати Товариству всі витрати та збитки, що виникли у зв‘язку з виконанням такого судового рішення;
 • Клієнт не заперечує, щоб Товариство здійснило перевірку в будь якому Бюро кредитних історій, зареєстрованим на території України, інформації, що надана Клієнтом Товариству, на отримання останнім інформації з Бюро кредитних історій, а також на отримання інформації про Клієнта, з усіх дозволених законом джерел;
  • збір, зберігання, використання, поширення та передачу у повному обсязі інформації, що надана Клієнтом Товариству, до Бюро кредитних історій, назва і адреса якого/яких зазначена в Веб-Сайті Товариства і вважається доведеною Клієнту Товариством (надалі – «Бюро»), з метою формування та ведення кредитної історії Клієнта як суб’єкта кредитної історії;
  • перевірку Бюро інформації, що надана Клієнтом Товариству, на отримання Товариством з Бюро кредитної історії Клієнта, а також на отримання від Бюро додаткової інформації про Клієнта, з усіх дозволених законом джерел.